14. september 2024

Påmelding

Generelle Regler

 • Startnummer for Skjervøy 20:1000 er personlig. Bruk av annens startnummer fører til diskvalifikasjon.  
 • Skjervøy 20:1000 er et fjelløp for tobeinte. Hunden må du la stå hjemme.   
 • De som blir tatt igjen må gi plass for dem bak. Det er lov å si i fra når du kommer bakfra! Trimklassene må være spesielt obs, hvis de blir tatt igjen av konkurranseklassen. 
 • Vi har naturen på lån og skal sette den i stand slik den var. Det er nulltoleranse for å kaste søppel. Søppelkasting kan føre til diskvalifikasjon. 
 • Hvis du velger å bryte løpet, må du gi beskjed til sekretariatet eller vakter. Ved skade på deg selv eller andre, plikter du å bistå - kontakt sekretariat (nr står på 
 • startnummer). Ved akutt bistand – ring 113.   
 • Der løypa går langs vei, skal trafikkreglene følges.   
 • Makstid 20:1000 trim – 7 t 
 • Makstid 20:1000 konkurranse – 5 t 
 • Cut-off tid på drikkestasjon etter ca. 12 km. Her må du være innen kl. 16:00 for å få løpe videre. 
 • Startnummer skal være synlig under hele løpet og festes foran på kroppen.