14. september 2024

Påmelding

Vilkår og deltageransvar

1. Jeg er klar over risikoen og farene forbundet med eller knyttet til å delta i konkurransen.
2. Jeg har eneansvar for mine personlige eiendeler og utstyr under konkurranse og relaterte aktiviteter.
3. Jeg bekrefter at jeg er i god fysisk form og kan fullføre konkurransen. Jeg gir tillatelse til Skjervøy 20:1000 til å bruke fotografier og video av       meg som en del av promotering av arrangementet.
4. Jeg vil overholde regler for arrangementet.
5. Leger eller marshals oppnevnt av arrangøren kan fjerne en deltager fra løpet dersom det kan være helse- eller skaderisiko for deltageren.
6. Trafikkreglene skal følges der løypa går på bilvei.
7. Det er forbudt å bruke legemidler eller andre kosttilskudd som er på dopinglisten. Antidoping Norge kan utføre tilfeldige dopingkontroller.
8. Det kan bli foretatt sjekk av utstyr før løpet. Dersom utstyret ikke er tilfredsstillende så kan man utestenges fra løpet.
9. I tilfelle av kansellering av løpet på grunn av dårlig vær eller andre årsaker (“Acts of God”), vil påmeldingsavgiften ikke refunderes.
10. Arrangøren forbeholder seg retten til å endre løypen av sikkerhetsmessige grunner.
11. Deltakelse skjer på eget ansvar!
12. Deltakeren holder Skjervøy 20:1000 skadesløs mot ethvert krav som kan skyldes deltakelse i arrangementet.
13. Gi beskjed til sekretariat om du bryter.